# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ord Beschrijving
Optiek Onder de optiek verstaan we het lenzensysteem in een camera, verrekijker, microscoop e.d. De term optica heeft betrekking op de lichtleer.
Optisch 1. Zowel digitale als analoge camera's maken gebruik van optiek, geslepen glas, om het licht op te vangen (het motief). 2. Zoom voor camera's. Gebruik optische in plaats van digitale zoom. Digitale zoom haalt het motief niet "dichterbij" zoals een optische zoom dat doet. Het vergroot alleen het beeld, gezien vanaf een bepaalde afstand. Het resultaat is een grofkorreliger beeld. 3. Breng informatie in de vorm van licht over via een optische vezel. Een optische verbinding brengt de informatie digitaal over, bijv. tussen een dvd-speler en een receiver (geluid).
Optische kabel Digitale kabel voor de overdracht van digitaal geluid, bijv. van een dvd-speler naar een versterker en naar MD (mini disc) e.d.
OSD On Screen Display, wordt in tv's en video's gebruikt om de bediening te vergemakkelijken. De On Screen Display toont de "bedieningsmenu's" op het scherm van de tv.
Ouderslot Kanalen en installatiemenu kunnen worden beveiligd met een pincode.