# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ord Beschrijving
Bacteria Safe System Dit is een laagje op de binnenbehuizing van de koelkast dat de ontwikkeling van bacteriën remt en vieze luchtjes tegengaat. Bacteria Safe System blijft gedurende de hele levensduur van de koelkast functioneren.
Basreflexluidspreker Een luidspreker met een akoestische techniek die de bas beter laat uitkomen en de luidspreker in staat stelt om diepere tonen weer te geven dan normaal het geval is.
Beeldbuis Het onderdeel van een tv-ontvanger waar de elektrische signalen worden omgezet in een zichtbaar beeld.
Beeld-in-beeld (PIP) "PIP" staat voor Picture in Picture. Tv's met PIP kunnen twee afzonderlijke signalen ontvangen en deze tegelijk op het scherm weergeven. Vaak wordt het hoofdbeeld groter weergegeven dan het alternatieve beeld, maar er zijn ook PIP-functies die het scherm verdelen in twee even grote delen. Als u het nieuws of de lottogetallen wilt zien terwijl u naar een mooie film kijkt, kunt u ze allebei bekijken als ”Picture in Picture” (PIP) of ”Side by Side”.
Beeldstabilisator Een uitgebreide functie in videocamera's en een heleboel camera's die hand- en schokbewegingen moet tegengaan om tot een scherper beeldresultaat te komen.
Beladingsherkenning Waterbesparingsfunctie in wasautomaten. De machine gebruikt alleen de hoeveelheid water die nodig is voor de hoeveelheid wasgoed in de machine.
Billing Engelse term voor facturering.
Bionz-beeldprocessor De snelle Bionz-beeldgenerator (Sony) maakt het voor de gebruiker mogelijk om beelden met een extreem hoge snelheid vast te leggen. De motor staat een snelle burst-opname toe met maximaal drie frames per seconde continu, met 10,2 megapixel en de fijnste JPEG-compressie.
Blackline De Blackline-techniek is ontwikkeld door Philips om een betere beeldkwaliteit te realiseren. De Blackline-techniek heeft gevolgen voor zowel het beeldsignaal als het scherm zelf, dat donkerder is. Dit zorgt voor meer contrast en details. De doorontwikkeling van Blackline resulteerde in Blackline D, Blackline FX en S, Blackline S Super Flat en Blackline S Real Flat.
Blackline FX Zoals Blackline D een doorontwikkeling is van Blackline, is Blackline FX een doorontwikkeling van Blackline D. Maar terwijl de feitelijke constructie van de beeldbuis het verschil vormde tussen Blackline en Blackline D, is de kwaliteit van het fosfor het grote verschil tussen D en FX. Dit fosfor zorgt voor intensiteit en meer verzadigde kleuren.
Blackline S Super Flat Blackline S Super Flat is in feite gelijk aan Blackline S (een verbetering van Blackline FX), maar dan met een plattere beeldbuis. Een plattere beeldbuis verdient altijd de voorkeur, want hoe ronder de beeldbuis, hoe verwrongener het beeld.
Bluetooth Systeem dat draadloze communicatie mogelijk maakt tussen verschillende installaties, zoals telefoon, auto, koffieapparaat, bespreekbureaus, wekkers e.d. Met een ingebouwde Bluetooth-chip kan een mobiele telefoon bijv. het alarmsysteem van de auto bedienen of de voorverwarming inschakelen.
Blu-ray De Blu-ray-schijf is de volgende generatie op het gebied van digitale video-opslag of, anders gezegd, de opvolger van de dvd. High Definition (HD), beeld en geluid met een hoge resolutie, heeft zich sterk verspreid, maar voor het nieuwe formaat is een veel grotere opslagcapaciteit vereist. Daarvoor volstaat de traditionele dvd met zijn 4,7 gigabyte niet meer. 4,7 gigabyte is meestal ruim voldoende voor een lange speelfilm, maar voor HD is vijf keer zoveel capaciteit nodig en dat is precies wat er bij de nieuwe standaard Blu-ray op één schijfje past. De Blu-ray Disc is een nieuwe, optische schijf met een hoge dichtheid die een aanzienlijk verbeterde opslagcapaciteit biedt op een van de sterkste, meest houdbare en meest toekomstgerichte formaten tot nu toe. Blu-ray is een standaard die lijkt op de traditionele dvd en cd. Het grote verschil is dat er, in plaats van een rode of infrarode laser, gebruik wordt gemaakt van een blauwe laser. Vandaar de naam Blu-ray. Doordat blauwe golven korter zijn dan rode, past er meer informatie op hetzelfde oppervlak. Bovendien kunnen de Blu-ray-apparaten de informatie sneller lezen en branden. Blu-ray is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de HD DVD om de opvolger van de dvd te worden.
Breedbeeld Breedbeeld wordt ook wel "widescreen" genoemd. Een breedbeeld-tv heeft een breder scherm dan een reguliere tv. Het formaat van een breedbeeld-tv is 16:9 terwijl dat voor een reguliere tv 4:3 is. Het filmformaat in bioscopen is in de loop der jaren veranderd, maar in de regel is het formaat van bioscoopfilms smaller dan dat van een breedbeeld-tv. Het filmformaat is echter veel geschikter voor een breedbeeld-tv dan voor een reguliere tv, die een veel vierkanter beeld heeft.
Browser Onder browser verstaan we het programma dat u opent als u verbinding wilt maken met internet. De meest gebruikte browsers zijn Microsoft Explorer, Netscape Navigator en Firefox.
Byte = 8 bit. Datahoeveelheid. Kilobyte (KB) = 1.024 byte = 8.192 Kilobit (Kb)