# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ord Beschrijving
JPEG JPEG staat voor "Joint Photographic Experts Group". Coderingsformaat voor afzonderlijke digitale beelden. JPEG zorgt voor een aanzienlijke beperking van de data-omvang voor digitale afbeeldingen. Maakt de overdracht en opslag mogelijk van digitale afbeeldingen in systemen met een relatief kleine capaciteit.