# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ord Beschrijving
i.LINK Wordt ook wel IEEE 1394 of Firewire genoemd. iLINK is een gestandaardiseerde digitale hogesnelheidsbus. Wordt o.a. gebruikt voor de overdracht van digitale beelden van video naar video of tv. Met een i.LINK Digital Video-ingang kunt u bijv. uw homevideo's kopiëren en de digitale beeldkwaliteit intact laten.
ICC-nr. International Card Code. Uniek 19- of 20-cijferig nummer dat alle SIM-kaarten hebben. Deense ICC-nummers beginnen met 8945, gevolgd door twee cijfers die de netwerkoperator aangeven. TDC heeft 01.
IDE IDE, Intergrated Drive Electronics, is een methode voor de communicatie tussen 2 eenheden, bijv. een harddisk en een moederbord.
IEEE IEEE staat voor "Institute of Electrical and Electronics Engineers". Dit instituut stelt de internationale standaarden voor de elektronicabranche vast.
IEEE 1394 IEEE-standaard nummer 1394 is een seriële hogesnelheidsbus. IEEE 1394 wordt ook wel "Firewire" en "i.LINK" genoemd. Wordt o.a. gebruikt voor de overdracht van digitale beelden van video naar video of tv.
IMEI International Mobile Equipment Identity. Uniek 15-cijferig nummer voor alle mobiele telefoons dat het merk, het model en de exacte telefoon aangeeft. Op een Nokia af te lezen door *#06# in te voeren.
IMSI-nr. International Mobile Subscriber Identity. Uniek 15-cijferig nummer dat alle SIM-kaarten hebben. Die van TDC beginnen met 23801.
Incredible Surround Een geluidstechnologie van Philips die het gevoel geeft dat de luidsprekers veel verder van elkaar staan dan in werkelijkheid het geval is. Dit levert een versterkt stereo-effect op dat de ruimte vult met geluid.
Inductie Het fenomeen dat zich voordoet in een elektrische geleider als deze wordt blootgesteld aan een wisselend magneetveld. Bij inductie wordt onmiddellijk warmte gegenereerd bij verhoging van de stand, die weer verdwijnt als u de stand verlaagt, net als bij gas. Dit levert ten opzichte van een glaskeramische kookzone een energiebesparing op van 25%. Inductie maakt optimaal gebruik van de warmte, omdat de opwarming alleen plaatsvindt onder de pan. Als u de pan weghaalt, gaat de kookzone automatisch uit.
Infrarood Licht dat voor het menselijk oog niet waarneembaar is (warmtestraling). Wordt bijv. gebruikt voor veel afstandsbedieningen voor radio en tv.
Instant Replay Functie die op veel harddiskrecorders zit. Maakt het mogelijk om bijv. 5 seconden, 1 minuut of 10 minuten terug te gaan, een scène opnieuw te bekijken en vervolgens verder te kijken naar het programma.
Interface Raakvlak, aanpassing, tussenschakel. Het begrip wordt gebruikt voor alles wat met de koppeling tussen twee elektrische eenheden te maken heeft. Wordt ook gebruikt voor adapterstekkers en gecompliceerdere adapters tussen verschillende apparaten.
Interlaced Interlaced wordt aangegeven met een kleine "i" bij informatie over de resolutie van een flatscreen-tv. Het betekent dat de even en oneven horizontale lijnen in het beeld beurtelings worden bijgewerkt.
IP-adres Een uniek adres voor computers en netwerkapparatuur, waarmee kan worden bepaald waar data naartoe moeten worden gezonden. Internetgebruikers hebben normaal gesproken een dynamisch IP-adres, waarbij ze telkens als ze het internet opgaan een nieuw adres krijgen. Servers hebben normaal gesproken een statisch IP-adres. Dat betekent dat het adres altijd gelijk is, zodat de server altijd gevonden kan worden.
IR Infrared of infrarood. Licht dat voor het menselijk oog niet waarneembaar is (warmtestraling). Wordt bijv. gebruikt voor veel afstandsbedieningen voor radio en tv.
ISDN Integrated Services Digital Network. Openbaar digitaal telecomnetwerk waarmee telefoon-, fax- en dataverkeer e.d. de gebruiker kunnen bereiken. De digitale verbinding via het vaste net met twee kanalen maakt het mogelijk om twee gesprekken tegelijk te voeren.
ISO Staat voor International Standards Organisation. Een organisatie die internationaal erkende standaarden vaststelt. Tot de taken van de organisatie, waarvan de leden afkomstig zijn uit diverse landen, behoort het vaststellen van de standaarden voor verschillende aspecten van computertechnologie, fotografie en reprografie. De ISO-filmgevoeligheid geeft de lichtgevoeligheid aan en de belichtingsvoorwaarden voor fotografische emulsies.