Vraag en antwoord


Help jezelf.

L'EASY heeft de meest gestelde vragen verzameld (Q & A) voor de verschillende productgroepen die wij verkopen.

Click op een productgroep in het onderstaande menu.
 

TV FAQ

Probleem
Oorzaak en oplossing
De tv doet het niet
Controleer het volgende voordat je een beroep doet op de service:
Brandt het controlelampje?
Krijgt de tv stroom?
Is er een zekering gesprongen?
Is de aardlekschakelaar uitgeschakeld?
Zitten er nieuwe batterijen in de afstandsbediening?
Geen signaal op de tv vanaf video of dvd-speler
Controleer of de scart-kabel goed is aangesloten
Probeer eventueel een andere scart-stekker.
Tv geeft geen geluid
 
Controleer of u op de MUTE-knop hebt gedrukt
Afstandsbediening doet het niet
 
Controleer de batterijen
Als de batterijen werken en het rode lampje van de tv knippert bij gebruik van de afstandsbediening maar de tv niet reageert, dan komt dit waarschijnlijk door een defect in de tv.
Sneeuw of schaduwen op tv
Versleten antennekabel of problemen met antennevereniging
Als u sneeuw ziet op alle kanalen kan dit eventueel komen door een versleten antennekabel. Als u alleen sneeuw ziet op enkele kanalen, kan dat komen door problemen bij de antennevereniging.
 
Controleer de antennekabel (de mantel van de kabel mag de binnenste geleider niet raken) of neem contact op met de antennevereniging om te kijken of er technische problemen zijn.
 
Hoeveel tv's hebt u aangesloten? Als het er meerdere zijn, kan de laatste tv het signaal niet ontvangen zonder een versterker. Deze moet worden gemonteerd bij de eerste tv.
Beeldvervorming op tv
 
Magnetisme
Als uw tv-beeld vervormd is of de kleuren niet zuiver zijn, kan dat komen doordat magnetisme in de buurt van de tv de kleurelektroden beïnvloedt. Dit kan voorkomen als de tv te dicht op een luidspreker (er zitten namelijk magneten in de luidsprekereenheden) of te dicht op een radiator staat. Probeer de tv en de luidspreker/radiator verder uit elkaar te zetten.
Als de tv niet dicht op een luidspreker of radiator staat, kan de vervorming worden veroorzaakt door een defect in de tv.
TV piept of maakt lawaai
Toegestaan lawaainiveau
Iedere fabrikant heeft een maximaal lawaainiveau dat is toegestaan zonder dat het wordt beschouwd als een defect. Dit kan bijvoorbeeld komen door hoogspanning in de transformator.
 
Slecht gelakte spoelen
Als een tv ”piept”, kan dat komen door een slecht gelakte hoogspanningsspoel of een spoel met te veel stof eromheen. Dit kan normaal gesproken niet ter plaatse worden verholpen. Neem contact op met L’EASY.
De tv ”schettert” door de luidsprekers
Controleer de instellingen
Open het geluidsmenu en kijk of de lage en hoge tonen te hoog staan ingesteld. Deze moeten onder ”Persoonlijk” staan.
Kijk ook of er SMART-functies (spraak, muziek e.d.) zijn ingeschakeld of AVLS (Philips).
De kleuren van de tv zijn erg zwak/onduidelijk
Kijk in het beeldmenu
De kleurtemperatuur in het beeldmenu staat op koel.
De tv gaat uit/slaat af (alleen voor beeldbuis-tv)
Haal de stekker er gedurende 5 minuten uit
Controleer of het contrast of de helderheid te hoog zijn ingesteld in het beeldmenu. Door de netstekker er 5 minuten uit te halen, kunnen deze worden gereset. Houd de aan/uit-knop ingedrukt terwijl u de netstekker er weer in doet. De tv moet dan zijn gereset.
De standby-knop knippert/De tv gaat niet aan
Voeding defect
Schakel Peter in
De tv gaat vanzelf harder en zachter of verandert zelf van kanaal
Controleer de afstandsbediening
Houd één hand voor de sensor van de afstandsbediening en kijk of de tv reageert. Deze kan eventueel kapot zijn.
 
In het menu kan het volume voor ieder kanaal afzonderlijk worden ingesteld. Als u dan van kanaal verandert, verandert het geluid ook.
Schakelt uit zichzelf over op AV-kanaal (blauw scherm)
Controleer de scart-stekker
Een van de pootjes in de scart-stekker heeft een stuurstroom waarmee de automatische overschakeling op het AV-kanaal wordt geactiveerd. Probeer een andere scart-stekker.
Als dat niet werkt, kan bijvoorbeeld de dvd-speler of de video defect zijn. Haal de netstekker van de dvd eruit en kijk of de tv dan omschakelt.