Vraag en antwoord


Help jezelf.

L'EASY heeft de meest gestelde vragen verzameld (Q & A) voor de verschillende productgroepen die wij verkopen.

Click op een productgroep in het onderstaande menu.
 

Vaatwasser FAQ

Probleem
Oorzaak en oplossing
De vaatwasser start niet
Controleer het volgende voordat je een beroep doet op de service:
Brandt het controlelampje?
Krijgt de machine stroom?
Is er een zekering gesprongen?
Is de aardlekschakelaar uitgeschakeld?
Is het vergrendelingssysteem van de deur defect?
Zit de deur goed dicht?
De vaatwasser neemt geen water op (foutcode E10 in eventueel display)
De machine heeft problemen met de watertoevoer
Controleer of de watertoevoer naar de machine open staat.
Controleer of er een knik in de toevoerslang zit.
Zijn er problemen met de waterdruk?
Er ligt water onder in de vaatwasser (foutcode E20 in eventueel display)
De machine heeft problemen met de afvoer
Controleer de afvoer onder de gootsteen.
Maak het filter in de onderkant van de machine schoon.
De vaatwasser doet raar (E30-E90 in display)
Neem contact op met L’EASY
De vaatwasser schakelt de aardlekschakelaar uit
Kijk of er vocht rond de machine aanwezig is?
Ruikt u een brandlucht?
 
Neem contact op met L’EASY
De vaatwasser geeft schokken af
Controleer of de aansluiting geaard is
De vaatwasser verwarmt het water niet
Verwarmingselement defect
Neem contact op met L’EASY
De vaatwasser maakt niet schoon, de vaat is vuil
Verstopte filters
Verstopte filters zorgen voor een beperking van de waterdoorstroming naar de pomp. Er wordt minder water rondgepompt voor het afwassen en de waterdruk wordt lager. De vaat wordt daarom minder goed gespoeld en gewassen.
 
Haal de filters eruit en maak ze leeg. Maak de filters onder stromend water schoon met een borstel. Bij het schoonmaken van het fijnfilter is het van belang om het aan de achterkant schoon te maken, ook als het er aan de bovenkant schoon uitziet.
Voedselresten in de filters kunnen tijdens de afwas opnieuw neerslaan. Als het lijkt of er zand of gruis op de bodem van bijvoorbeeld kopjes ligt, komt dat door het opnieuw neerslaan van voedselresten uit de filters.
 
Geblokkeerde spoelarmen
Lang keukengerei dat in de bestekkorf staat, kan de bovenste spoelarm blokkeren.
Dun keukengerei of bestek met dunne stelen in de bestekkorf kan door de gaten in de bestekkorf steken en de onderste spoelarm blokkeren.
 
Plaats lang keukengerei in de bovenste korf. Plaats bestek met een dunne steel met de steel naar boven in de bestekkorf. Als de vaatwasser is voorzien van een bestekbak in de bovenste korf, kunt u bestek met dunne stelen beter in de bestekbak doen.
 
Verstopte spoelarmen
Vruchtenpitten e.d. kunnen door het grove filter heen en kunnen de gaten in de spoelarmen verstoppen. De vaat wordt dan minder goed gespoeld.
 
Maak de spoelarmen schoon
 
Oud afwasmiddel
Afwasmiddel dat lang heeft gestaan, kan gaan schiften. Als u de bovenste laag gebruikt, komen er te weinig actieve stoffen in de vaatwasser. Het chloor in het afwasmiddel kan verdampt zijn als het te lang heeft gestaan. Als het afwasmiddel te weinig chloor of andere bleekmiddel bevat, worden bijv. theekopjes niet schoon.
 
Roer of schud het afwasmiddel voor gebruik.
Zorg ervoor dat het afwasmiddel altijd goed afgesloten wordt bewaard.
 
Slechte afvoer
Als de afvoerslang over een lang stuk omlaag loopt richting de vaatwasser, kan er vervuild water teruglopen in de vaatwasser
 
Breng de afvoerslang op dezelfde hoogte als de bovenkant van de machine, zo dicht mogelijk bij de machine. Zie de gebruiksaanwijzing
 
Verkeerd programma gekozen
Wassen bij te lage temperaturen of te kort wassen kan een slecht afwasresultaat opleveren.
 
Selecteer een programma met een hogere temperatuur en een langere wastijd.
 
Er wordt slecht of helemaal niet gespoeld
Het is belangrijk om, bij het vullen van de vaatwasser, etensresten van de vaat te verwijderen. Als de machine niet meteen van start gaat, kunnen de voedselresten indrogen. Resten van sterke voedingsmiddelen, bijv. chili, paprika, ketchup e.d. kunnen de vaat aantasten als ze te lang blijven zitten. Andere etensresten, zoals bijv. eieren en spinazie, zullen door het warme water bij de hoofdwas niet worden weggespoeld, maar juist vast gaan zitten.
 
Spoel de vaat vóór het afwassen altijd af in de gootsteen of met behulp van het spoelprogramma van de vaatwasser. 
Witte aanslag op de vaat
 
 
 
 
 
Verkeerde dosering van afwasmiddel
Bij een te lage dosering van afwasmiddel komen er te weinig actieve stoffen in het water. Dit zorgt voor kalkverbindingen op de vaat
 
Lees altijd de doseerinstructies op de verpakking van het afwasmiddel goed door, omdat de dosering per afwasmiddel varieert
 
Geen zout
Als er geen zout in de onthardingsinstallatie van de vaatwasser zit, krijgt u kalkaanslag op de vaat.
 
Controleer of er zout in de onthardingsinstallatie zit
 
Verkeerde dosering van zout
Als de zoutdosering van de vaatwasser te laag is ingesteld, wordt er bij iedere afwasbeurt te weinig zout gebruikt. Hierdoor krijgt u kalkaanslag op de vaat.
 
Controleer of de zoutdosering van de vaatwasser goed is ingesteld en is afgestemd op de hardheid van het water. Neem voor informatie over de hardheid van het water contact op met uw lokale waterbedrijf.
 
Verkeerd zout
Fijn zout heeft de neiging om te gaan samenklonteren. De doorstroming van het water door de onthardingsinstallatie wordt bemoeilijkt en het kalk uit het water wordt niet effectief genoeg verwijderd. Het resterende zout in het water vormt dan kalkaanslag op de vaat.
 
Gebruik grof zout in de onthardingsinstallatie.
Er komen roestplekken op ons bestek
Doe bijvoorbeeld geen eiersnijders of kaasschaven in de vaatwasser
Er zitten vlekken of strepen op de vaat
Kalkaanslag kan met behulp van citroenzuurpoeder of azijn van de vaat worden verwijderd
 
Deksel van zoutbak niet goed dicht
Het deksel op de zoutbak kan los zitten. De rubberen pakking kan vervuild of versleten zijn.
Als het deksel van de zoutbak niet goed sluit, komt er zout in het afwaswater terecht dat zich als witte aanslag op de vaat afzet.
 
Controleer de rubberen pakking en zorg ervoor dat het deksel goed is vastgeschroefd.
 
"Ziek" glas
Glas kan soms "ziek" worden. De soda in het glas komt naar buiten en is zichtbaar als een melkwitte aanslag op het glas.
 
Ziek glas kan niet worden hersteld.
Wij adviseren om glas aan te schaffen dat geschikt is voor de vaatwasser.
 
Geen spoelmiddel
Als er geen spoelmiddel in de vaatwasser zit, zal het water tijdens het drogen te langzaam van de vaat aflopen. Dit zorgt voor vlekken of strepen op de vaat.
 
Controleer of er spoelmiddel in de vaatwasser zit.
 
Te lage dosering spoelmiddel 
Als de dosering van het spoelmiddel te laag is afgesteld, zal er bij iedere afwasbeurt te weinig spoelmiddel worden gebruikt.
 
Stel de dosering van het spoelmiddel in en kijk goed of de vaatwasser het spoelmiddel gebruikt.
 
Vlekken en strepen kunt u verwijderen door de vaat te laten weken in een citroenzuuroplossing
De vaat heeft een blauwig laagje
Te hoge dosering spoelmiddel
Als er bij de laatste spoelbeurt te veel spoelmiddel wordt gebruikt, ziet u dat aan een blauwig laagje op de vaat. Als het laagje niet wordt verwijderd, kan dat bij herhaaldelijk wassen en drogen vast gaan zitten.
 
Verlaag de dosering van het spoelmiddel.
 
Deksel van spoelmiddelreservoir niet goed dicht
Als het deksel niet goed dicht zit, zal het spoelmiddel in het afwaswater terechtkomen.
 
Controleer of er vuil rond de opening van het reservoir zit.
Controleer de rubberen pakking van het deksel.
Zorg ervoor dat het deksel goed dicht zit
De vaat is na de afwasbeurt nog nat
Water onder in kopjes en glazen
Onder in kopjes en glazen kan water staan dat tijdens het drogen niet verdampt. Door dit water is het vochtig in de vaatwasser en voelt de rest van de vaat ook nat aan.
 
Neem het water af met een theedoek als de vaatwasser klaar is. Laat vervolgens de deur van de vaatwasser minimaal 30 min. op een kier staan voordat u de vaatwasser leeghaalt.
 
Keukengerei van kunststof en hout
Kunststof en hout drogen minder goed op dan glas en porselein. Als er veel spullen van kunststof of hout in de vaatwasser zitten, zal er na het drogen veel condenswater in de vaatwasser aanwezig zijn.
 
Haal spullen van kunststof en hout uit de vaatwasser en neem ze af met een theedoek. Laat vervolgens de deur van de vaatwasser minimaal 30 min. op een kier staan voordat u de vaatwasser leeghaalt.

Bron: o.a. Electrolux Home Products Denmark A/S