Kredietprospectus

Wat doet L’EASY wanneer u in termijnen wenst te betalen?

Over betalen in termijnen Wanneer u producten heeft besteld en deze in termijnen betaalt, bent u een aflopend (goederen) krediet aangegaan met L’EASY, met een vooraf vastgesteld aantal betalingstermijnen. Het effectieve rentevergoedingspercentage op jaarbasis is 18%. Het effectieve rentevergoedingspercentage op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.

Voorbeelden van kredietkosten
Kredietsom Looptijd (in maanden) Maandlast Totale kredietkosten
€ 1.200 72 € 26,48 € 706,67
€ 1.700 72 € 37,52 € 1.001,12
€ 2.200 72 € 48,55 € 1.295,56
€ 2.700 72 € 59,58 € 1.590,01

U kunt altijd zelf een berekening maken van de kosten van een krediet door de maandtermijn te vermenigvuldigen met het aantal afgesproken termijnen. Als u daar dan de kredietsom van aftrekt, houdt u de kosten voor het krediet over.

Over aflossen
Bij L’EASY betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. Bovendien hebben we op voorhand met u afgesproken over hoeveel termijnen u het krediet aflost. Dat geeft duidelijkheid gedurende de gehele looptijd. Mocht u ervoor kiezen om het gehele bedrag vervroegd af te lossen, brengen wij u in een aantal gevallen extra kosten in rekennig.
Deze kosten bedragen 5% van de hoofdsom, wanneer u vervroegd aflost voordat 1/5 van de looptijd is verstreken, 3% van de hoofdsom, wanneer u vervroegd aflost voordat 2/5 van de looptijd is verstreken, maar meer dan 1/5. Ten slotte berekenen wij 2% wanneer u vervroegd aflost voordat 3/5 van de looptijd is verstreken, maar meer dan 2/5. Mocht u ervoor kiezen om het vervroegd af te lossen nadat 3/5 van de looptijd is verstreken, brengen wij geen kosten in rekening.

Bij L’EASY weten we dat u plotseling tegen een onverwachte uitgave kunt aanlopen. Wij zullen daarom altijd proberen om met u een betalingsregeling te treffen, danwel telefonisch, danwel via een herinnering. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Mocht u echter gedurende een langere periode niet aan uw verplichtingen voldoen en het komt zover dat wij u een ingebrekestelling sturen dan berekenen wij vanaf die datum een vertragingsrente ter hoogte van de maximale wettelijke rente op jaarbasis. Mocht u na de ingebrekestelling geen betaling verrichten binnen veertien dagen, wordt het totale openstaande bedrag direct opeisbaar. Het totale bedrag wordt natuurlijk ook direct opeisbaar, wanneer u ons bewust verkeerde informatie verstrekt om een bestelling geleverd te krijgen.

Over het BKR
L’EASY is aangesloten bij het B.K.R. (Buro Krediet Registratie) te Tiel. Het B.K.R. heeft ten doel het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Zij beoogt onder andere een bijdrage te leveren aan het beperken van risico’s voor kredietgevers en het voorkomen van overkreditering bij kredietnemers, evenals aan de bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer. Ten behoeve van deze doelstelling verwerkt het B.K.R. de persoonsgegevens van kredietnemers in het Centraal krediet Informatiesysteem. L’EASY zal deze gegevens altijd raadplegen voordat zij u een krediet verstrekt. Tevens is L’EASY verplicht uitstaande kredietbedragen van meer dan 500 euro bij het B.K.R. te melden. Melding vindt pas plaats nadat u het contract hebt ondertekend. Afmelding vindt plaats wanneer u uw aflopend krediet volledig hebt afgelost. Als u een betalingsachterstand heeft van meer dan twee maanden, dan wordt dit ook bij het B.K.R. gemeld. De geregistreerde gegevens zijn raadpleegbaar voor de betrokken persoon of personen en voor de bij het B.K.R. aangesloten instellingen.